This website is using cookies. Learn more..
 • ganoderma ganoderma-text ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
  ΒΟΤΑΝΟ. ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΔΩ
  ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΦΥΤΟ ΠΟΥ
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΚΟΜΑ
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ
  ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΥΤΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ganoderma ΜΟΝΤΕΛΟ "ΕΝΑΣ ΔΡΑΚΟΣ" Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
  ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
  ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ.
 • ganoderma ΚΑΝΤΕ ΤΟ
  ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ DXN!
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΓΙΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ! ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ! ΦΤΑΣΤΕ ΨΗΛΑ!
video ΕΛΑΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
2018 Ιανουάριος
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή Newsletter

Όνομα :

E-mail:

Phone:

Πληροφορίες προϊόντων
Επιχειρηματική Ευκαιρία

Type the word!

captcha
Get a new text!

Σας τηλεφωνούμε εμείς!

Αν νιώθετε ότι προτιμάτε να μιλήσετε για αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία με εμένα ή με κάποιον από τους συνεργάτες μου, παρακαλώ
το όνομά σας:

 

Please enter your country code next to your phone number!

Τηλέφωνο:

 

Ταυτότητα Skype:

 

ή το e-mail σας:

 

and type the word!

captcha
Get a new text!

 

Απρ

13

Mycoveggie

13. Απρίλιος 2016 Τετάρτη

Είναι ένα μείγμα Λαχανικών, Μανιταριών, Βότανων και Μπαχαρικών.

Είναι μια ειδικά σχεδιασμένη τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες .

Αποτοξινώνει το συκώτι και το παχύ έντερο, περιέχει πληθώρα θρεπτικών συστατικών

έχει χαμηλά λιπαρά δεν περιέχει ζάχαρη γι' αυτό είναι ιδανικό για μεγάλη απώλεια κιλών επειδή μειώνει την όρεξη.

» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

dxn mycoveggie

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

5 γραμμάρια 1 scoop ( έχει μέσα δοσομετρητή) σε ένα ποτήρι κρύο ή ζεστό νερό ανακατεύουμε καλά και το πίνουμε αμέσως. Μπορούμε επίσης να το καταναλώσουμε μέσα σε γιαούρτι.

Για περιπτώσεις που θέλουμε μεγαλύτερη αποτοξίνωση ή απώλεια κιλών μπορούμε να διπλασιάσουμε την ποσότητα.

 

Συνημμένα θα βρείτε την προωθητική αφίσα του προϊόντος

 

Οι τιμές πώλησης, τα PV και SV του προϊόντος είναι.

Mycoveggie :  Τιμή μελών ευρώ  66.40     

Τιμή Λιανική ευρώ 92.90      SV  30.60     PV 88

 

» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

DXN Facebook Share Share on Facebook

Φεβ

27

Επιχειρηματική Ευκαιρία με το Γανόδερμα

27. Φεβρουάριος 2015 Παρασκευή

 

Αίτηση εγγραφής

DXN Facebook Share Share on Facebook

Ιαν

1

Ganoderma

1. Ιανουάριος 2015 Πέμπτη

Γνωςτό και ωσ: Ganoderma Lucidum, Omanitus, REISHI, Lingzhi

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γνωςτό εδϊ και 4000 χρόνια ωσ το «Βοτανο των Θεϊν» (Shenong Materia Medica)

Καταναλωνόταν μόνο από βαςιλείσ – εξαιρετικά ςπάνιο

Κλινικά επιβεβαιωμζνη η βοήθειά του ςε χρόνια βρογχίτιδα, υπερλιπιδαιμία, υπερζνταςη, πρόληψη διαβήτη, ηπατίτιδα (ιάςιμεσ μορφζσ), δηλητηριάςεισ, νευρωτικό ςφνδρομο, ςκλήρυνςη κατά πλάκασ, ςκληροδερμία (Lingzhi : From Mystery to Science – Zhi Bin Lin M.D. Professor Pharmacology Peking University)

Χρηςιμοποιείται για ενδυνάμωςη την περίοδο χημειοθεραπείασ και για πρόληψη (The complete natural health encyclopedia – David Nyholt)

 

Ένα σπέροτο βόηανο

 

Δπί πζθζάδεξ πνόκζα ημ Γακόδενια εεςνείηαζ από ημοξ Κζκέγμοξ ζακ έκα ελαζνεηζηό ζαηνζηό αόηακμ. Τμ απμηαθμύιεκμ ηαζ "Νμ 1 Γζαηνζηό" είκαζ πνάβιαηζ ημ ηαθύηενμ βζαηνζηό: δεκ έπεζ ηαιία πανεκένβεζα, αηόιδ ηαζ ιεηά από πμθοεηή ζοζηδιαηζηή πνήζδ. Βεθηζώκεζ ηδ βεκζηή ζςιαηζηή ηαηάζηαζδ, αολάκεζ ηδκ ζηακόηδηα ακαβέκκδζδξ ημο ζώιαημξ, αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ημο ζώιαημξ οβζμύξ ηαζ ζηδ ιαηνμγςία.

 

Επιηστημένη καλλιέργεια

 

Το άγριο Γανόδερμα είναι πολύ ζπάνιο και δύζημθμ ζηδ ζοθθμβή. Αηόια ηαζ ακ ηάπμζμξ ημ ανεζ ηαηά ηύπδ, πμηέ δεκ εα είκαζ δναζηζηό ελαζηίαξ ηδξ ςνίιακζήξ ημο. Γίκεηαζ ζηθδνό όπςξ ημ δένια. Ίζςξ κα είκαζ ηαζ ημλζηό. Δθόζμκ ζοθθέβεηαζ ηοπαία, μ πμζμηζηόξ έθεβπμξ είκαζ αδύκαημξ. Τμ 1970, έκαξ ηεπκζηόξ ημο Ικζηζημύημο Δπζζηδιμκζηήξ Ένεοκαξ Τνμθίιςκ (Foodstuff Scientific Research Institute) ημο πακαπζζηδιίμο ημο Κζόημ, μ ημξ Yukio Naμi, πνδζζιμπμίδζε ηδ "Μέεμδμ Καθθζένβεζαξ Γζαπςνζζιμύ Σπμνίςκ" βζα ηδκ επζηοπή ηαθθζένβεζα ημο ιακζηανζμύ Γακόδενια. Αοηή δ ιέεμδμξ εζζήπεδ ηαζ ζηδκ Κίκα ημ 1975. Δθόζμκ μζ ηθζιαηζηέξ ηαζ μζ εδαθζηέξ ζοκεήηεξ εηεί είκαζ ζδακζηέξ, αοηή δ ηεπκζηή έβζκε εονέςξ απμδεηηή.

 

Τα "μαγικά" αποηελέζμαηα ηοσ μανιηαριού Γανόδερμα:

 

Ακέηαεεκ, ημ Γακόδενια ηαθοπηόηακ από έκα πέπθμ ιοζηδνίμο. Γζα πμθθμύξ αζώκεξ, μζ άκενςπμζ βκώνζγακ όηζ "Τμ Γακόδενια ζε ηναηάεζ κέμ ηαζ ζμο πανίγεζ πνόκζα γςήξ ακ ημ παίνκεζξ ζοκέπεζα", αθθά ηακείξ δεκ είπε δζενεοκήζεζ επζζηδιμκζηά ημ βζαηί είκαζ ηόζμ απμηεθεζιαηζηό. Υπό ηδκ εκηαηζηή ένεοκα ηόζμ Κζκέγςκ όζμ ηαζ λέκςκ εζδζηώκ ηα ηεθεοηαία πνόκζα, ιε ηδ ζοκενβαζία ημθθεβίςκ, κμζμημιείςκ ηαζ θανιαημαζμιδπακζώκ, έπμοκ δζελαπεεί πμθθέξ ακαθύζεζξ ηαζ ηθζκζηά πεζνάιαηα πμο απμηάθορακ επζηέθμοξ ηδκ εηηεηαιέκδ απμηεθεζιαηζηόηδηά ημο. Δίκαζ έκα θάνιαημ ιε δνάζδ αζιμηαεανηζηή, απμημλζκςηζηή, δζμονδηζηή, ακηζαδπζηή ηαζ απμπνειπηζηή, ηανδζμημκςηζηή, δνειζζηζηή, πνμζηαζίαξ ημο ήπαημξ, νύειζζδξ ηδξ εκηενζηήξ θεζημονβίαξ, νύειζζδξ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ, ηόκςζδξ βζα ημ ηνομθόβδια, ηαζ ηαηά ηςκ όβηςκ.

DXN Facebook Share Share on Facebook

Νοέ

24

Dynamic Start Program Greece

24. Νοέμβριος 2014 Δευτέρα

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε τα νέα πακέτα εγγραφής DSP (Dynamic Start Program)
Το πρόγραμμα πακέτων δυναμικής εκκίνησης ξεκινάει από 1 Δεκεμβρίου.


"Όλοι κερδίζουν"

 

Τώρα πια μπορείτε να εκπαιδεύσετε ανέργους όλων των ηλικιών για να κερδίσουν άμεσα και γρήγορα (εβδομαδιαία καταβολή bonus) το εισόδημα που έχουν ανάγκη.
Δεν μπορεί πια να υπάρχει καμιά δικαιολογία για να μην κερδίσουμε ΟΣΑ χρήματα θέλουμε, το μόνο που χρειάζεται είναι να δουλέψουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμα και τα προϊόντα της εταιρείας παντού.
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα κάνετε πολύ πλούσια..... Χριστούγεννα.

 

Προγράμματος Δυναμικής Εκκίνησης (DSP)

 

Υπάρχουν διάφορα πακέτα με συνδυασμούς προϊόντων, με διάφορα DP, PV και SV, που ονομάζονται πακέτα DSP.
Τα πακέτα DSP είναι διαθέσιμα (μπορούν να πουληθούν) μόνο σε υποψήφια μέλη που θέλουν να εγγραφούν στην DXN.
Τα πακέτα DSP δεν μπορούν να αγοραστούν από υφιστάμενα μέλη.

 

H κατανομή των DSP Bonus θα βασίζεται στο:
> 1ο Επίπεδο - 60% των SV (αυτό αφορά μόνο την απευθείας upline γραμμή)

> 2ο Επίπεδο - 10% των SV

> 3ο Επίπεδο - 5% των SV

> 4ο Επίπεδο - 5% των SV

 

*Σημείωση: τα “Επίπεδα” αυτά δεν είναι    με τα επίπεδα του υφιστάμενου Marketing Plan.

 

O σπόνσορας του νέου μέλους θα πάρει 60% των SV (από τα πακέτα DSP) εφόσον έχει και ο ίδιος συμπληρώσει 100 PPV. Στην πραγματικότητα, όσο ο σπόνσορας συμπληρώνει 100PPV κάθε μήνα, είναι απλά θέμα χρόνου (ανάλογα με το αν διατηρεί τα 100 PPV) να λάβει το 60% των SV καθώς το 60% των SV θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Οπότε, κάθε φορά που το σύστημά μας ανιχνεύει ότι ο σπόνσορας έχει 100 PPV τότε θα του αποδίδεται και το 60% των SV.

 

Ωστόσο, αν κατά το τέλος του μήνα, ο σπόνσορας δεν κατάφερε να συμπληρώσει τα 100PPV, τότε το 60% των SV

 

Στο τέλος του μήνα, το σύστημα θα αποδίδει τρία επιπλέον DSP Bonus (10%, 5%, και 5%) στους ενεργούς uplines που συμπλήρωσαν 100 PPV. Εκείνοι που δεν συμπλήρωσαν τα 100 PPV δεν θα πάρουν DSP Bonus.

 

Το νέο μέλος που αγόρασε πακέτο DSP θα έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 

 1. τα PV του πακέτου DSP θα μετρούν για να θεωρείται ένα μέλος ενεργό σύμφωνα με το υφιστάμενο Marketing Plan και
 2. Δικαίωμα Έκπτωσης (όπως αυτή ορίζεται στην περιγραφή παρακάτω), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τους όρους.

 

Για να λάβει κάποιος τα DSP Bonus του 1ου Επιπέδου από τον νέο του downline, θα πρέπει αυτό να γίνει κατά την “Δυναμική Περίοδο” (σύμφωνα με τους όρους).

 

Η Δυναμική Περίοδος των 12 εβδομάδων για τα υφιστάμενα μέλη θα αρχίσει από την εφαρμογή του DSP.

Η Δυναμική Περίοδος των 12 εβδομάδων για το νέο μέλος θα αρχίζει από την ημέρα εγγραφής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα υπάρξει μία Ειδική Προωθητική Περίοδος για τα πακέτα DSP (τους πρώτους 3 μήνες αρχής γενομένης από 1η Δεκεμβρίου 2014), όπου θα δίνουμε 70% των SV στο 1ο Επίπεδο και επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Έκπτωση θα είναι διάρκειας 10 ετών για όλα τα πακέτα DSP.

 

** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (DSP)**

Συνοπτική Παρουσίαση


ΣΤΟΧΟΣ

Να προσεγγίσουμε νέες ομάδες-στόχους (στρατολόγηση)

Να επαναενεργοποιήσουμε υφιστάμενα μέλη

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

DSP (Dynamic Start Program) > Πρόγραμμα Δυναμικής Εκκίνησης
Ενδιαφερόμενος    που σκοπεύει να εγγραφεί ως νέο μέλος στο Marketing Plan της DXN.
Μέλος > Το Μέλος (συμπεριλαμβανομένων και αυτών με κωδικό 818, εγγραφές μέσω internet) της DXN που έχει ήδη εγγραφεί στο Marketing Plan της DXN με κανονικό τρόπο εγγραφής (χωρίς πακέτο DSP).
Πακέτο DSP > Υπάρχουν 3 πακέτα DSP που ονομάζονται “DSP-Α", “DSP-B" και “DSP- C". Κάθε χώρα θα έχει τα δικά της πακέτα DSP με διάφορα PV, SV και DP (με ίδιο συνδυασμό προϊόντων) στο MLM σύστημα.


Για παράδειγμα:

 

Ελλάδα DSP-A DSP-B DSP-C
PVdsp 529 370 112
SVdsp (Euro) 250.9 149.15 47.9
DPdsp (Euro) 547.1 313.3 100.1

 

Κάθε πακέτο DSP θα έχει τον δικό του κωδικό στο σύστημα MLM για κάθε χώρα. Κάθε πακέτο DSP που θα πωλείται,θα συνοδεύεται από δωρεάν Starter Kit.


Διανομή DSP Bonus

Επίπεδα Υπολογισμός Bonus Συχνότητα  
1ο Επίπεδο
(Απευθείας Upline
60% των SVdsp του πακέτου DSP Υπολογίζονται και πληρώνονται μετά από κάθε εβδομάδα DSP με βάση το αν το 1ο Επίπεδο έκανε τα 100PPV του Marketing Plan (SIMP).  
2ο Επίπεδο 10% των SVdsp του πακέτου DSP *
 
3ο Επίπεδο 5% των SVdsp του πακέτου DSP *  
4ο Επίπεδο 5% των SVdsp του πακέτου DSP *  

 

* Υπολογίζονται και πληρώνονται μετά από κάθε μήνα με βάση την συμπλήρωση των 100PPV του Marketing Plan (SIMP). Θα περάσουν στο πλησιέστερο πιστοποιημένο μέλος upline εκείνου του μήνα.

 

Σημείωση: Τα “Επίπεδα” αυτά δεν είναι όμοια με τα επίπεδα του υφιστάμενου Marketing Plan. Αναφέρονται στο πλησιέστερο πιστοποιημένο μέλος upline που συμπλήρωσε τα 100 PPV κατά την κάθετη και προς τα πάνω αναζήτηση της ίδιας γραμμής.

 

Εβδομάδα DSP
Υπάρχουν 4 εβδομάδες DSP στο μήνα, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

> 1η - 7η

> 8η - 14η

> 15η - 21η
> 22η – τέλος του μήνα.

 

Εβδομάδα 0 > Η εβδομάδα κατά την οποία έγινε κάποιος μέλος με DSP . Η εβδομάδα 1 θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα DSP .


Δυναμική Περίοδος ( Εβδομάδα 0 + 12 Εβδομάδες DSP )
Η χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται στα μέλη να πουλήσουν πακέτα DSP και να λάβουν το 60% DSP Bonus.

 

Πώληση
Η στρατολόγηση νέου μέλους και η πρόταση σε αυτό να αγοράσει πακέτο DSP την ίδια στιγμή.

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

 

Υπόθεση:

 

Ημερομηνία έναρξης DSP : 1 Δεκεμβρίου 2014
A, B, C είναι υφιστάμενα μέλη που γράφτηκαν πριν την 1 Δεκεμβρίου 2014. Ο A είναι σπόνσορας του Β, ο Β είναι σπόνσορας του C.
O D έγινε μέλος κάτω από τον C με κανονική εγγραφή στις 10 Δεκεμβρίου 2014, χωρίς να αγοράσει κανένα πακέτο DSP.
Οι E, F, G είναι όλοι μη μέλη. Είναι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο H έγινε μέλος κάτω από τον C στις 16η Δεκεμβρίου 2014 με αγορά πακέτου DSP.
- 16η – 21η Δεκεμβρίου 2014 είναι η Εβδομάδα 0 για τον Η. Η δική του 1η εβδομάδα DSP ξεκινά από την 22η έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.


Ποιος μπορεί να αγοράσει πακέτο DSP


Ενδιαφερόμενος – Μόνο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αγοράσει πακέτο DSP και μόνο μία φορά. Όταν αγοράσει το πακέτο DSP θα λάβει και δωρεάν εγγραφή μέλους DXN.

 

- [Οι A, B, C δεν μπορούν να αγοράσουν κανένα πακέτο DSP ]

- [Στον D δεν επιτρέπεται να αγοράσει κανένα πακέτο DSP γιατί έχει ήδη εγγραφεί ]

- [Οι E, F, G μπορούν να αγοράσουν ένα από τα πακέτα DSP κατά την εγγραφή τους]

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Οι υφιστάμενοι κωδικοί μελών 818 μέσω internet (ανεξάρτητα αν έχουν ενεργοποιήσει kit) θα θεωρηθούν ως εγγεγραμμένα μέλη οπότε και δεν θα μπορούν να αγοράσουν κανένα πακέτο DSP.


Κανένα πακέτο DSP δεν θα πωλείται κατά την διάρκεια online εγγραφής με κωδικό 818.

 

Ποιος μπορεί να πουλήσει και για πόσο καιρό

Υφιστάμενα Μέλη – 12 DSP Εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του DSP.

 

- [Οι A, B, C μπορούν να πουλήσουν πακέτα DSP στους άμεσα ενδιαφερόμενους έως τις 31 Μαρτίου 2015 (οι 12 DSP Εβδομάδες αρχίζουν από 1η Δεκεμβρίου 2014). Μετά το πέρας της Δυναμικής Περιόδου δεν θα τους επιτρέπεται η πώληση πακέτων DSP ]

 

Νέα Μέλη που γράφτηκαν μετά την ημερομηνία εφαρμογής του DSP (συμπεριλαμβανομένων και αυτών με κωδικό 818) – 12 DSP Εβδομάδες (συν την εβδομάδα 0) από την ημερομηνία εγγραφής τους.

 

- [Η εβδομάδα 0 του D ξεκινά στις 10-14 Δεκεμβρίου 2014. Η Εβδομάδα 1 ξεκινά στις 15-21 Δεκεμβρίου 2014. Η 12η εβδομάδα του τελειώνει στις 14 Μαρτίου 2015.
Οπότε, ο D μπορεί να πουλήσει πακέτα DSP στους άμεσα ενδιαφερόμενους έως τις 14 Μαρτίου 2015. Μετά το πέρας της Δυναμικής Περιόδου δεν θα του επιτρέπεται η πώληση πακέτων DSP]

 

- [H Εβδομάδα 0 του Η ξεκινά στις 16-21 Δεκεμβρίου 2014. Η Εβδομάδα 1 ξεκινά στις 22-31 Δεκεμβρίου 2014. Η 12η Εβδομάδα του τελειώνει στις 21 Μαρτίου 2015.
Οπότε, ο Η θα μπορεί να πουλήσει πακέτα DSP στους άμεσα ενδιαφερόμενους του έως τις 21 Απριλίου 2015. Μετά το πέρας της Δυναμικής Περιόδου δεν θα του επιτρέπεται η πώληση πακέτων DSP]

 

 

Διανομή και Δικαιώματα DSP Bonus

 

Τα Bonus θα διανέμονται σύμφωνα με τον πίνακα Διανομής DSP Bonus παραπάνω. Ο σπόνσορας (πωλητής) του πακέτου DSP θα λάβει το 60% των SV (ως 1ο Επίπεδο)

 

Στο 2ο Επίπεδο θα είναι το πλησιέστερο πιστοποιημένο upline Μέλος του εν λόγο σπόνσορα. Το ίδιο ισχύει και για τα επίπεδα 3 και 4.

 

Όλα τα επίπεδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 100 PPV στο Marketing Plan (SIMP) προκειμένου να λάβουν τα bonus αυτά.

 

Τα DSP Bonus 1ου Επιπέδου θα υπολογίζονται σε κάθε εβδομάδα DSP. Με την προϋπόθεση ότι στο 1ο Επίπεδο έχει συμπληρώσει για τον εαυτό του τα 100 PPV, τα 60% DSP Bonus αυτά θα καταβληθούν εκείνη την συγκεκριμένη DSP Εβδομάδα. Τα bonus αυτά θα χαθούν αν το 1ο Επίπεδο δεν συμπληρώσει τα 100 PPV έως το τέλος του μήνα.

 

Παράδειγμα:
Ο C πούλησε ένα πακέτο DSP στον Η στις 16 Δεκεμβρίου 2014.

 

Ο C για τον εαυτό του, συμπλήρωσε τα 100PPV στις 26 Δεκεμβρίου 2014.

 

α) O C δεν θα λάβει το 60% DSP Bonus στις 22 Δεκεμβρίου 2014 (καθώς δε έχει συμπληρώσει ακόμα τα 100 PPV)
β) Ο C θα λάβει το 60% DSP Bonus στις 1 Ιανουαρίου 2015 (καθώς έχει ήδη συμπληρώσει τα 100 PPV)
γ) Στην περίπτωση που ο C δεν συμπληρώσει ποτέ τα 100 PPV κατά τον Δεκέμβριο 2014, τα 60% DSP Bonus θα χαθούν (δεν θα μοιραστούν στους επόμενους δικαιούχους ούτε θα μεταφερθούν στον επόμενο μήνα).

 

 

Για το 2ο, 3ο και 4ο Επίπεδο, τα DSP Bonus θα υπολογίζονται κάθε μήνα. Το δικαίωμα βασίζεται πάλι στην συμπλήρωση των 100PPV το οποίο και θα δίνεται στους πλησιέστερους δικαιούχους upline της ίδιας γραμμής.

 

Παράδειγμα:

 

Από τα DSP Bonus που αναλογούν στις αγορές του Η,


α) ο Β θα λάβει το 10% (ως 2ο Επίπεδο) εφόσον συμπληρώσει τα 100 PPV του έως το τέλος του μήνα.
β) Στην περίπτωση που ο Β δεν συμπληρώσει εκείνο το μήνα τα 100PPV, τα bonus του 2ου Επιπέδου θα πάνε στον Α (ο οποίος τα έχει συμπληρώσει) κ.ο.κ.

 

Είναι σημαντικό να συμπληρώνει κάποιος τα 100 PPV του ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ προκειμένου να λαμβάνει    τα DSP Bonus που δικαιούται.

 

Πληρωμή των Bonus

 

Τα Bonus θα υπολογίζονται και θα πληρώνονται σύμφωνα με το παραπάνω Εβδομαδιαίο DSP πρόγραμμα.
Οι εβδομαδιαίες καταστάσεις των DSP Bonus θα είναι διαθέσιμες μέσω του e- Business.

 

PV
Τα PV που προκύπτουν από το πακέτο DSP μπορούν να χρησιμοποιηθούν/συμπεριληφθούν στην συμπλήρωση των προσωπικών PV του Marketing Plan (SIMP) καθώς και ως PGPV και DGPV.

 

- [Αμέσως μετά την αγορά ενός πακέτου DSP, ο H θα κερδίσει τα PV από το πακέτο DSP και τα PV αυτα θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να συμπληρώσει τα 100 PPV του καθώς και να λάβει τα DSP Bonus]

- [Tα PV αυτά θα υπολογιστούν ως Bonus Δεκεμβρίου 2014 για τον Η]

 

SV

Κατά την Δυναμική Περίοδο, τα SVdsp που προκύπτουν από την πώληση πακέτων DSP θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των DSP Bonus, αλλά ΔΕΝ θα μετρώνται / χρησιμοποιούνται στο κανονικό Marketing Plan.

 

Μετά το πέρας της Δυναμικής Περιόδου, τα SVdsp που προκύπτουν από την πώληση πακέτων DSP ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των DSP Bonus, αντίθετα, θα μετρώνται / χρησιμοποιούνται στο κανονικό Marketing Plan.

 

 

Μέγιστη Αξιακή Έκπτωση
Τα πακέτα DSP έχουν Μέγιστη Αξιακή Έκπτωση έως 10% επί των DP για τις μελλοντικές αγορές και για χρονική περίοδο από την ημερομηνία εγγραφής έως (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα):

 

Μέγιστη Αξιακή Εκπτωση

DSP-A

– 150% x DP

DSP-B

– 130% x DP

DSP-C

– 110 % of DP

Χρονική Περίοδος 4 έτη 3 έτη 2 έτη


Η Αξιακή Έκπτωση θα είναι πάντα σε στρογγυλό αριθμό. Οποιοδήποτε δεκαδικό ψηφίο θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

 

Για παράδειγμα:

  DSP-A DSP-B DSP-C
DPdsp (Euro) 547.1 313.3 100.1
Μέγιστη Αξιακή Εκπτωση (Euro) 820 407 110
       

 

Η Αξιακή Έκπτωση θα είναι στο νόμισμα της χώρας από την οποία αγοράστηκε το πακέτο DSP.

Η Αξιακή Έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην ίδια χώρα από την οποία αγοράστηκε το πακέτο.

Η Αξιακή Έκπτωση δεν ανταλλάσσετε με μετρητά.

Η Αξιακή Έκπτωση ΔΕΝ ισχύει για κανένα προωθητικό πακέτο/προϊόν.

 

Παράδειγμα:

Ο Η αγοράζει το πακέτο DSP-"A" με DP αξίας 547.10 Euro

 

Ως εκ τούτου, έχει δικαίωμα Αξιακής Έκπτωσης (547.1x 150%) = 820 Euro (στρογγυλός αριθμός).

 

Στις 28 Ιανουαρίου 2015, ο H αγοράζει μερικά προϊόντα αξίας σε DP 1.000 Euro

 

Θα έχει δικαίωμα έκπτωσης 100 Euro (10% έκπτωση στα 1000 Euro)

 

Το Σύστημα θα αφαιρέσει 100 Εuro από την Αξιακή Έκπτωση (Balance = Euro 720)

 

Οπότε, θα χρειαστεί να πληρώσει μόνο 900 Euro

 

Στις 18 Μαΐου 2015 ο H αγοράζει ένα προωθητικό πακέτο (με την αγορά 3 τεμ., 1 τεμ δωρεάν) αξίας DP 300 Euro

 

Ο H δεν έχει δικαίωμα αξιακής έκπτωσης 10% . Θα πληρώσει κανονικά 300 Euro

 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2015, ο Η αγοράζει μερικά ακόμα προϊόντα αξίας DP 8.000 Euro

 

Καθώς το 10% των 8.000Euro υπερβαίνει το balance της Αξιακής του Έκπτωσης, το σύστημα θα του αφαιρέσει μόνο 720 Euro (η Μέγιστη Αξιακή Έκπτωση χρησιμοποιήθηκε, balance = 0 Euro) αντί για 800 Εuro, οπότε, θα πρέπει να πληρώσει 7.280 Euro

 

Νοέ

6

Cordyceps Capsule

6. Νοέμβριος 2014 Πέμπτη

Cordyceps capsuleTo DXN Cordyceps Capsule αποτελείται από 100% Cordyceps sinesis. Περιέχει σε αφθονία θρεπτικά συστατικά και έχει βιοενεργή σύνθεση. Περιέχει κορντισεπτικό οξύ, κορδυσεπίνη, αμινοξέα, γλουταμικό οξύ, πολυσακχαρίτες, B12 και πολλά άλλα. Το DXN Cordyceps Capsule είναι ένα πολύτιμο εφόδιο στη διατροφή σας και βοηθά στην ενίσχυση της αντοχής και της σωματικής δύναμης

 

Κατανάλωση: 1-3 κάψουλες ημερησίως.

Συστατικά: 100% Cordyceps sinensis - Υλικό κάψουλας: hypromellose NIFNS: 4429/2009

 

» Webshop: Cordyceps capsule

© Copyright DXN Greece 2011